Huleaften maj 2021 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Huleaften maj 2021

Svenden
 Svenden Maj 2021

CUK-Frederikssund – Generalforsamling 2021

Vi var samlet 11 personer til generalforsamlingen den 7.maj 2021.

Formandens beretning og protokollen samt regnskabet blev hurtigt overstået og godkendt af alle.
Under pkt.6 – Stævnet i september 2021 blev det enstemmigt besluttet at der i weekenden den 14 & 15 august 2021 skal der rengøres i hulen m.m. Så bestyrelsen opfordre at man her giver en hånd med til dette. Ligeledes vil bestyrelsen fremlægge et forslag til en plan for hold til de forskellige opgaver på stævnet.

Der var 3 indkommende forslag til behandling. De to af dem kunne man tilslutte sig og 1 forslag blev enstemmigt nedstemt.

Valg:
  • Per Jensen blev genvalgt som næstformand.
  • Poul-Erik Christoffersen blev ligeledes genvalgt som kasser.
  • Da Lis Willemoes Hansen ikke modtog genvalg til bestyrelsen, blev det Kim Nyrnberg valg til at tage en tørn i bestyrelsen.
  • Alex Christensen blev genvalgt som Bilagskontrolant.
  • Anita Bondy blev ligeledes genvalgt som Bilagskontrolantsuppleant.
  • Og Poul-Erik blev genvalgt som Skramleriforvalter.
  • Og som delegeret blev Kim Nyrnberg valgt.
  • Og hulevagterne blev ligeledes overstået hurtigt


Det var også på denne aften, at vi kunne udnævne et nyt æresmedlem af CUK-Frederikssund.

Det er Kurt Rasmusen som i sin tid som Næstformand og Formand for CUK-Frederikssund igennem 10 år og til sidst som hulefar i godt 4 år har han ydet en fantastisk indsats for foreningen og også i bruger rådet for Græse. Gl. Skole, dette har foreningen også haft stor glæde af.


E
fter en god gang rabarbergrød fra kim og kage fra Kisser var det tid til at takke af for denne gang (men desværre uden Minderne)

Endelig kunne vi igen samles til nogle hyggelige timer i hulen.
 
Inge Henriksen blev igen i år enstemmig valgt som ordstyrer og til at med en fast hånd styre mødet som hun jo plejer med, at forkynde, at generalforsamlingen var lovlig varslet til trods for Corona.

Som noget nyt blev der enstemmigt vedtaget at man fremover
skal at man skal tilmelde sig i stedt for?
Og senest onsdag kl.19:00 til Hulemor på tlf. 42 30 39 75.

   
Herefter kunne ordstyren erklære generalforsamlingen overstået og takke for en god ro og orden. 


Næste huleaften bliver forhåbentlig den 4.juni 2021 og hulevagten har Vibeke & Alex???


 
 
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til:

Lis Willemoes Hansen med sit 5års jubilæum den 3.juni.2021
CUK-Frederikssund med de 50 år den 21.juni 2021.

Med kno sekretæren

 


Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold