Referat fra Bestyrelsesmødet den 7.8.2020 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Referat fra Bestyrelsesmødet den 7.8.2020

Svenden
 Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 07.august 2020


Møde 17:30 i Hulen
Møde indkaldt af Bestyrelsen
Mødetype Bestyrelsesmøde
Arrangør Per Vejen
Referent Jan Johansen

Deltagere
x Per Vejen
x Per Jensen
x Jan Johansen
x Poul-Erik Christoffersen
-Lis Willemoes Hansen

Dagsorden
Emne
Velkomst af Formanden

Emne - Generalforsamlingen 2020
Pkt.1
  • Indkommende forslag fra Frederikssund
  • Indkommende forslag fra Børge Dantoft (Sønderborg)

Konklusion
  • Der var ikke kommet mogen forslag fra CUK-Frederikssund.
  • Det indkommende forslag (Bilag 6.1) fra Børge Dantoft (Silkeborg) kunne bestyrelsen tilslutte sig, og vil derfor anbefalet et ja     på generalforsamlingen.


Pkt.2 Pinsestævnet i Hilbæk
  • Delegeret til Pinsestævnet i Holbæk?

Konklusion
  • Bestyrelsen vil pege på at indstille formanden Per Vejen og næstformand Per Jensen at repræsentere foreningen til delegatmødet i Holbæk.

Pkt.3
Forslag om æresmedlem i CUK-Frederikssund

  • Forslag fra Jan Johansen

Konklusion
  • Bestyrelsen drøftede dette forslag og vil vende tilbage med en offentliggørelse på forslaget inden længe.

Pkt. 4 - Eventuelt.

  • Poul-Erik fremlagde problemet med opvaskemaskinen i køkkenet. (Den er for langsom) Bestyrelsen gav Poul-Erik mandat til at fine ud af hvad man kan få for ca. 6-7 tusinde kr.

Konklusion.

  • Bestyrelsen besluttede at Poul-Erik indhænter tilbud om dette
Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold