Huleaften August 2020 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Huleaften August 2020

Svenden
 Svenden August 2020


Frederikssund Generalforsamlingen den 7.august 2020

Endelig lykkes det at få afholdt dette års generalforsamling i foreningen.
Vi var samlet 7 naver & 2 nv til mødet.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 • Vi gik hurtigt til dagsorden og som ordstyrer blev formanden valgt da Inge Henriksen ikke var til stede i år. Han takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig. Og det blev ikke nødvendigt at vælge stemmetæller i år

 • oplæsning af protokollen og formandens beretning var hurtigt overstået og begge blev godkendt og vedtaget.

 • Kassererens regnskab blev fremlagt og enstemmigt godkendt af et en enig generalforsamling.

 • Pkt. gennemgang af indkommende forslag til HB fra Børge Dantoft (Sønderborg) blev forlagt og enstemmigt vedtaget.

Valg:

 • Per Vejen modtog genvalgt som formand for to årig periode.

 • Jan- Erik modtog genvalg som sekretær for en to årig periode men for sidste gang.

 • Lis Willemoes Hansen modtog genvalg som hulemor og menigt bestyrelsesmedlem for en et årig periode.

 • Anita Bondy modtog genvalg som Bilagskontrolant-Suppleant.

 • Poul-Erik Christoffersen modtog genvalg som Skramleriforvalter.

 • Som delegeret til stævnet i Holbæk i september blev Per Vejen og Per Jensen valgt.

 • Hulevagterne var hurtigt overstået.

 • Og under eventuelt blev opvaskemaskinen drøftet og det blev vedtaget, at Poul-Erik og Carl-Otto vil  vende tilbage med et tilbud på en ny.

Formanden\Ordstyren takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Vi siger tak ti Poul-Berg og Kim for skænken. Og der var en af os der var lidt ked af, at skulle side ved siden af Poul-Berg. Det var Carl-Otto som savnede sin ynglings kæreste Bente Berg ved sin side.


Og det var hyggeligt at se årets gæst Torben ”Langskinne” Silving i hulen igen.Næste gang hvis COVID-19. ikke har lukket landet ned igen er den 4.september til grillaften i hulen kl.19:30

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.


Kim Nyrnberg den 26-08-2020
Birger Svendsen 16-09-2020

Med kno
Jan Johansen

Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold