Huleaften April 2018 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Huleaften April 2018

Svenden
 Svenden April 2018

Frederikssund 6. april 2018
Formanden bød alle velkommen til den årlige generalforsamling i vor forening. Der var fremmødt 11 Nav og 5 NV denne aften.

Inge Henriksen blev igen i år enstemmigt valgt til ordstyrer og hun takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og hun styrede generalforsamlingen med en god ro og orden og hård hånd, som hun plejer at gøre. (Vi har vel respekt når Inge taler).

Som stemmetæller blev Anita og Birgit valgt.

Formanden og Sekretærens og det revideret regnskab som blev fremlagt af Inge Henriksen, da vor kasser måtte melde afbud på grund af sygdom, blev de alle enstemmigt godkendt.

Da vor kasser Poul Berg igennem 15 år har valgt at trække sig for posten som kasser på grund af hans helbred, vil vi alle i CUK-Frederikssund takke Poul Berg for hans store arbejde med, at passe på vor finanserDe indkommende forslag fra HB var forholdsvist hurtigt over stået, så den delegeret kan have dem med på delegeretmødet i Ålborg i pinsen.

Bestyrelsen havde et forslag med angående om tiden var løbet fra vor årlige kogesild i januar måned? Der blev enstemmigt vedtaget, at vi skal fortsætte med kogesild, men, at der ved siden af kogsild skal laves og tilbydes et alternativt måltid til dem, som ikke spiser kogesild og, at dette skal offentliggøres i den Farende Svend i god tid (november - december)

Jan-Erik Johansen havde et forslag vedrørende vedtægtsændring til §9. Navervenner.

”Er tiden inde for at ændre §9 at der kan optages en Naverven for hver 3Nav, til at vi åbner op for flere navervenner i CUK-Frederikssund?”
Min begrundelse for spørgsmålet er, at vi kan få flere medlemmer og, at nye navervenner, kan blive en aktiv person for CUK-Frederikssund.

Der var en enig stemning, at dette godt kunne indføres med 1/1.
Det vil sige, at der kan være en Nav for en NV, men, at der aldrig må være flere Nv end Nav.
Pkt.8. Valg.

  • Per Vejen blev enstemmigt valgt som formand for en ny 2 års periode.
  • Som ny kasser blev Poul-Erik Christoffersen valgt for en et års periode, da han ifølge vedtægterne er på valg i  ulige år.
  • Som næstformand blev Per Jensen igen valgt for et år, da han ligeledes ifølge vedtægterne på valg i ulige år.
  • Som bestyrelsesmedlem blev Lis Hansen valgt i stedt for Poul-Erik Christoffersen som blev ny kasser.
  • Og Inge Henriksen modtog genvalg som revisor
  • Lis Willemoes Hansen blev enstemmigt valgt som hulemor for en toårig periode.
  • Alex Christensen blev ligeledes valgt som bilagskontrollant for en toårig periode.
  • Anitta Bondy blev ligeledes enstemmigt valgt som bilagskontrollant-suppleant for en etårig periode.
  • Poul-Erik Christoffersen påtog sig igen at være Skramleriforvalter i vor forening for en etårig periode.
  • Og som deleger til pinsestævnet i Ålborg blev Carl-Otto Enevoldsen enstemmigt vedtaget til, at varetage CUK-Frederikssund interesser som delegeret på Pinsestævnet.

Hulevagtener var hurtigt overstået og da der ikke var noget under eventuelt, kunne ordstyren takke for en god ro og orden og erklære generalforsamlingen 2018 for slut.


Med kno i bordet
Sekretæren
Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold