Indlæg i Svenden 2011 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2014

Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 03.oktober 2014

Møde 17:30 Hulen
Møde indkaldt af Bestyrelsen
Mødetype Bestyrelsesmøde
Arrangør Per Vejen
Referent Jan Johansen
Deltagere x Per Vejen
x Kaare Hansen
x Poul Berg
x Jan Johansen
x Poul-Erik
Poul-Erik Christoffersen

Pkt.1 - Velkommen
Emne Velkommen
Per Vejen (Nyt fra formanden)

Konklusion Conni Haugbølle fra Kultur & Fritid var på besøg den 23.09.14. På dette møde deltog Poul Berg og Per Vejen.  Angående vores økonomi er blevet bedre? Da der ikke var noget nyt i det, blev huslejen for hulen fastsat til de 4.000 kr. pr. år som aftalt. Hun spurgte ind fremtiden og muligheden for, at få nye medlemmer?

Vi spurgte, om kommunen havde andre lokaler, som de kunne tilbyde os, men dette havde de ikke.

Pkt.2 - Den farende Svends distribuering og forsendelse
(De 3 forslag fra HB)


Forslag 1:
Pris: 5241 kr.
Den farende Svend fremsendes samlet til den af Foreningen valgte person til modtagelse af svenden. Herefter er det Foreningen, der videredistribuerer Svenden til medlemmerne.

Forslag 2:

Pris: 5976 kr.
Den farende Svend fremsendes til hvert enkelt medlem i kuvert. Denne forsendelsesmetode, der vil blive forestået af Formanden for Naverne i Vejle, vil betyde, at forsendelsesaftalen med Post Danmark kan opsiges.

Forslag 3:
Pris: 3888 kr.
Total distribuering af svenden digitalt.
I 1904, hvor Den farende Svend blev udsendt første gang, efter mange og lange ”sværdslag” er vi nu i fuld gang med at sige ”farvel” til 110 års historik, hvilket der måske vil betyde dalende medlemstal.

Konklusion   En enig bestyrelse vil foreslå at man vælger forslag 2

Pkt.3 - Arrangementer i Hulen
Emne A. Julefrokosten 2014
Hvem står for maden
Pris pr. deltager

B. Kogesild 2014
Hvem skal vi få til, at lave det?

C. Gule ærter 2015
(Dato og hvem skal lave dem)

Konklusion  
A. Julefrokosten 2014 står Kurt & Arne for, og Kaare laver Ris a la manden
Pris 125 kr.pr.person
ved under 10 personer bliver julefrokosten aflyst.

B. Kogesild 2014. Det står Anna & Frank Ventrup for.

C. Gule ærter bliver den 4-2-2015 som står i murenes program, men der skal tages kontakt til dem, at vi skal have datoen fremover inden vores generalforsamling i april måned.

Hvem der skal lave de gule ærter er ikke bestemt i nu.
 
Pkt.4 - Æresmedlem af CUK-Frederikssund
Emne Skal vi gøre Carl-Otto Enevoldsen til æresmedlem?
Konklusion En enig bestyrelse vedtog, at gøre Carl-Otto Enevoldsen til æresmedlem af CUK-Frederikssund.
Dette skulle gøres med det samme, da det kunne blive svært på et senere tidspunkt, da Carl-Otto ikke ved, hvornår han kan komme i hulen på grund af sit arbejde.


Pkt.5 - Hvad med herre toilettet
Emne 1. Skal der sættes et urinal op på herre toilettet?
Konklusioner Dette blev udskudt på ubestemt tid. 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu