Indlæg i Svenden 2011 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2014

Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 03.Januar 2014

[Mødetitel]

03-01-2014 17:30 Hulen
Møde indkaldt af Bestyrelsen
Mødetype Bestyrelsesmøde
Arrangør Per Vejen
Referent Jan Johansen
Deltagere x Per Vejen
- Kaare Hansen (afbud p.g.a sygdom i familien)
- Poul Berg (Vil komme sener)
x Jan Johansen
x Poul-Erik Christoffersen

[Dagsorden]
Emne Velkommen
 • Per Vejen (Nyt fra formanden)

Konklusion
 • Fjordens venner på besøg onsdag den 15.januar 2015 kl.14:00
 • Kaare bager kage og Jan og Arne kommer også denne dag.

Emne 1.
Gule ærter 2014(Murenes efterlønsklub) den 19.2.2014

Konklusion
1.1 Anna Ventrup kommer med de gule ærter samt tilbehør til dette.

1.2 Bente Berg kommer med pandekager.
(Jeg har tjekket op på dette med dem, og det er ok)

1.3 Arne – Kaare og Poul-Erik vil deltage og Jan vil prøve, om han kan få fri denne dag?

1.4 Mødetid i hulen er kl.10:00 denne dag.

Emne 2
Hej, Jeg har fået din mail af Benjamin, da vi har lavet vores forårsmarked om
til Håndværk og Husflid i weekenden 31. maj og 1. juni.
(Se vedhæftet mail)

Konklusion
 • Vi vil deltage med udstillingsvognen på dette forårsmarked sammen med Holbæk afdelingen.
 • Jan Johansen står for kontakten til Andelslandsbyen Nyvang.

Emne 3
Arrangemang på Græse Gl. Skole i 2014 Evt. Loppemarked og Åbent Hus for brugerne på skolen

Jægersprisfesten og Andelslandsbyen Nyvang

Hvad med vores vinskab

Konklusion
 • Arrangemang på Græse Gl. Skole i 2014 Evt. Loppemarked og Åbent Hus for brugerne på skolen blev det til at dette skulle forgå i weekenden den 30-31. august 2013.

 • Kurt Rasmussen vil tage dette med til bruge råds mødet i februar måned, for, at spørge om der vil være andre foreninger med på det?

 • Jan Johansen vil bestille skolen i denne weekend.

 • Jægerspris Festen 2014 i weekenden den 26 – 29. juni. 2014.
  Poul-Berg sørger for betalingen til dette.

 • Jan Johansen husker, at give Carl-Otto besked om udstillingsvognen.

 • Høstfest på Nyvangsgården i weekenden 6 & 7 September. 2014

 • Poul-Erik vil undersøge mulighederne for, at komme med til Frederikssunds Kræmmermarked Han vil vende tilbage når han ved nærmere om dette.

Hvad med vores vinskab?
 • Arne vil tage sig af dette og få ryddet ud i de flasker, som ikke længere kan bruges og derefter få det nedskrevet hos kasteren.

Emne 4
Forslag til delegeretmødet og Hovedbestyrelsen (Pinsestævnet i 2014) Og Generalforsamling 2014

Konklusioner

 • Vi vil forelægge HB og delegeretmødet et forslag om, at man nedsatte optagelseskravet til et halvt år, så man på den måde kunne få nye medlemmer, som har været ude og arbejde i f. eks Norge og Tyskland.

 • Forslag til HB om en kampagne i de respektive fagblade om vores forening
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu