Indlæg i Svenden 2016 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2016

Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 3. Marts 2016

Møde 17:30 Hulen

Møde indkaldt af Bestyrelsen
Mødetype Bestyrelsesmøde
Arrangør Per Vejen
Referent Jan Johansen
Deltagere x Per Vejen
x Kaare Hansen
x Poul Berg
x Jan Johansen
x Poul-Erik
Poul-Erik Christoffersen

Pkt.1 - Velkommen
Emne Velkommen
Per Vejen (Nyt fra formanden)

Pkt.2 - Generalforsamlingen den 10.april 2015
Emne

2.1. Indkommende forslag fra HB?
2.2. Indkommende forslag fra foreningen?
2.3. Ønsker Kaare genvalg som næstformand?
2.4. Ønsker Poul Berg genvalg som kasser?
2.5. Ønsker Poul-Erik genvalg til bestyrelsen?
2.6. Rengøring i hulen?
Forslag fra jan Johansen)
(Skal vi have en arbejdes lørdag hvor der bliver gjort hovedrengøring i hulen og i køkkenet)
2.7. Hygiejne i køkkenet efter toiletbesøg m. m

Konklusion Under pkt. 1
Vi gennemgik de 4 de 4 forslag, som ikke kom med på delegeretmødet i 2014. (Se vedhæftet bilag)

Jan Johansen ville forhøre sig på HB-Mødet om hvad der menes med indholdet i bilag 2. angående at Forslag: HB udnævner 1. repræsentant og delegeretmødet 2. repræsentant.

Under pkt. 2
var der ingen forslag.

Under pkt. 3
modtager Karre gerne genvalg som næstformand, hvis der ikke kommer andre.

Under pkt. 4
modtager Poul-Breg gerne genvalg som kasser

Under pkt. 5
Modtager gerne Poul-Erik genvalg til bestyrelsen.

Under pkt. 6
Forslag fra Jan Johansen om en lørdag hvor der bliver lavet hovedrengøring i hulen, syntes en enstemmig bestyrelse, at dette skulle med på næste års program.

Under pkt.7
Dette vil blive taget op på kommende generalforsamling. Og der ville blive fremstillet skrivelser, som vil blive sat op i køkkenet og ved toiletterne.                         

Pkt.3 - Arrangementer i Hulen
Emne Åbent hus\Loppemarked i august 2015.

3,1. Skal vi gentage dette arrangemang igen i år?
(Lørdag den 8.august 2015)

3.2. Jan Johansen foreslår, at vi flytter grillaften i august til
lørdag den 8.august 2015 i forbindelse med dette arrangemang.

33. Hvem kontakter Brugerrådet og de andre foreninger?

3.4. Hvem kontakter pressen?

Konklusion
Pkt.3.1 – Det er bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen 2015, at dette skal i fortsætte med.

Pkt.3.2
En enig bestyrelse indstiller dette for generalforsamlingen 2015.

Pkt.3.3
Formanden Per Vejen vil tage det op på det først kommende brugerådsmøde.

Pkt.3.4
Per Vejen.

Pkt.4 – Arrangementer i 2015 med udstillingsvognen
Emne
4.1. Andelslandsbyen Nyvang
Husflid og håndværk lørdag den 16. maj & Søndag den 17. maj

4.2. Frederikssund Sommerfest fredag 12-06-2015 til søndag 14-06-2015

4.3. Jægersprisfesten Kræmmermarked fredag 26-06-2015 til søndag 28-06-2015

4.4. Andelslandsbyen Nyvang Det Store Høstmarked
     
lørdag den 12. september & søndag den 13. september

Konklusion
Alle 4 pkt. kommer på aktivites kalenderne for 2015\2016

Pkt.5 - Navertræf på Hjerl Hede
Emne Navertræf på Hjerl Hede

Smedeværktøj fra smedeværkstedet på Hjerl Hede Den 13. – 27. september 2015
er der internationalt arbejds-stævne for vandrende håndværks-svende på Frilandsmuseet Hjerl Hede mellem Skive og Holstebro.
(Se vedhæftet fil Hjel hed projekt.doc)

Konklusion
Jan Johansen vil fortælle mere om dette på generalforsamlingen.

Pkt. 6 - Eventuelt
Emne: Ingen emner
Konklusion
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu