Indlæg i Svenden 2018 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2020

Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 07.august 2020

Møde 17:30 i Hulen
Møde indkaldt af Bestyrelsen
Mødetype Bestyrelsesmøde
Arrangør Per Vejen
Referent Jan Johansen

Deltagere
x Per Vejen
x Per Jensen
x Jan Johansen
x Poul-Erik Christoffersen
-Lis Willemoes Hansen

Dagsorden
Emne
Velkomst af Formanden

Emne - Generalforsamlingen 2020
Pkt.1
•Indkommende forslag fra Frederikssund
•Indkommende forslag fra Børge Dantoft (Sønderborg)

Konklusion
· Der var ikke kommet mogen forslag fra CUK-Frederikssund.
· Det indkommende forslag (Bilag 6.1) fra Børge Dantoft (Silkeborg) kunne bestyrelsen tilslutte sig, og vil derfor    anbefalet et ja på generalforsamlingen.


Pkt.2 Pinsestævnet i Hilbæk
  • Delegeret til Pinsestævnet i Holbæk?

Konklusion
  • Bestyrelsen vil pege på at indstille formanden Per Vejen og næstformand Per Jensen at repræsentere foreningen til delegatmødet i Holbæk.

Pkt.3
Forslag om æresmedlem i CUK-Frederikssund

  • Forslag fra Jan Johansen

Konklusion
  • Bestyrelsen drøftede dette forslag og vil vende tilbage med en offentliggørelse på forslaget inden længe.

Pkt. 4 - Eventuelt.

  • Poul-Erik fremlagde problemet med opvaskemaskinen i køkkenet. (Den er for langsom) Bestyrelsen gav Poul-Erik mandat til at fine ud af hvad man kan få for ca. 6-7 tusinde kr.

Konklusion.

  • Bestyrelsen besluttede at Poul-Erik indhænter tilbud om dette  
  
  
       
  
  
  
  
   
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu