Indlæg i Svenden 2019 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2019

Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 04.april 2019  

Møde 17:00 Hulen
Møde indkaldt af Bestyrelsen
Mødetype Bestyrelsesmøde
Arrangør Per Vejen
Referent Jan Johansen
Deltagere x Per Vejen
x Per Jensen
x Jan Johansen
x Poul-Erik Christoffersen
x Lis Willemoes Hansen

Dagsorden
Emne
Velkomst af Formanden
Pkt.1 – Generalforsamlingen 2019
Emne

• Indkommende forslag Delegeretmødet i Vejle

• Indkommende forslag til Generalforsamlingen 2019

Der var kommet 2 forslag til delegeretmødet i Vejle fra CUK-Århus.

Forslag 1. Ændring af stk. 16, 4. afsnit til følgende ordlyd:
"Delegerede til delegeretmødet anmeldes med navn og forening, og kun delegerede har taleret. Dog har hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt personer udpeget til midlertidige hverv også taleret."

Konkluation.
Bestyrelsen kan imødekomme forslaget, men det er op til generalforsamlingen at tage en afgørsel på dette

Forslag 2.Tilføjelse til Forretningsorden for den Farende Svend.

"Mærkedage i "Den farende Svend" følger måneden for udgivelsen." Vi foreslår at fødselsdage og jubilæer igen bekendtgøres fra den første til sidste i måneden, så det følger måneden i "Den farende Svend", da mange medlemmer ikke kan forstå at deres fødselsdag ikke nævnes i "Svenden" den måned de har fødselsdag eller jubilæum, og man modtager hilsener alt for tidlig eller for sent. Og i værste fald slet ikke.
Også for at gøre det lidt nemmere for webmasteren Ole Michael Strange og Chefredaktøren Richard Schmidt.

Konklusion.
Bestyrelsen kunne godtage dette forslag, men ikke begrundelsen til forslaget. Man ville forlægge bestyrelsens opfattelse af forslaget på generalforsamlingen"

Pkt.2 – Penge til 40 & 50års jubilæum (hvad skal vi gi?)
Emne Hvor meget skal foreningen give i tilskud ved et 40 & 50-års jubilæums platte til det runde bord?

Konklusion
En enig bestyrelse blev enig om, at der bliver ydet et tilskud fra CUK-Frederikssund på kr.200,00 til medlemmets jubilæumsplade.
Gravering eller speciale ønsker betales af medlemmet selv.


Pkt.3 – Bløden 2019
Emne
• Skal vi deltage i år?
• Eller skal vi prøve Roskilde Musik- & Kræmmermarked? 09-08-2019 til 11-08-2019?

Konklusion
Jan Johansen prøver at kontakte Ankers Tivoli igen.
Hvis der bliver holdt noget på Bløden i år? Deltager vi med udstillingsvognen.


Pkt.4 – Eventuelt (Internt i Bestyrelsen)
Formanden fortalt om bruger rådes 25.års jubilæum på Græse. Gl. Skole den 16.maj 2019.

Konklusion
Vi vender tilbage, når vi ved noget nærmere  
  
  
       
  
  
  
  
   
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu