Indlæg i Svenden 2016 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2017

Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 04.august 2017

Møde 18:00 Hulen
Møde indkaldt af Bestyrelsen
Mødetype Bestyrelsesmøde

Arrangør Per Vejen
Referent Jan Johansen

Deltagere x Per Vejen
x Poul Berg
x Jan Johansen
x Poul-Erik Christoffersen

Dagsorden
Emne
Velkomst af Formanden

Pkt.1 – Noget nyt?
Emne
1: Nyt fra Formanden?

Konklusion
Formanden havde intet nyt, at berette.

Pkt.2 – Bestyrelsen\Hvad med den?

Emne 1.
Skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling
med dagsorden.

2. Valg af ny næstformand?
3. Revisor?
4. Hulefar\Hulemor
Og hvor når?

Konklusion 1:
Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling fredag den   6.oktober 2017 kl.19:30. med dagsorden:

• Valg af Næstformand
• Valg af Hulefar\Hulemor

Der er ikke valg til Revisor, da det er Inge Henriksen og Alex Christensen der besidder denne post

Pkt.3 – Den nye fane
Emne
Skal vi holde et åbent hus arrangement når den har fået påført logo m.m.

Konklusion
Vi har indhentet et tilbud på at få broderet logoet og teksten som på den gamle fane over på den nye, som vi modtog af Danmarks Foreningen. Dette tilbud lød på 12.000 kr. ex moms og forsendelse.

Bestyrelsen syntes, at dette beløb på ca. 16.000 kr. med mos og forsendelse var mange penge. Så derfor vil vi arbejde videre på, om der er andre løsninger rent økonomisk m.m.

Bestyrelsen vil vende tilbage når der er noget nyt i dette.

Vi vender tilbage med om åbent hus m.m. 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu