Indlæg i Svenden 2016 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2017

Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 03.marts 2017

Mødetype : Bestyrelsesmøde 18:00 i Hulen           
Arrangør: Formand  Per Vejen           
Referent :  Jan Johansen          
Deltagere: Per Vejen - Kaare Hansen - Poul Berg - Jan Johansen - Poul-Erik Christoffersen          
 
Dagsorden
Velkomst af Formanden           
Pkt.1   – Noget nyt?           
Konklusion       
Formanden havde ikke meget, at berette.

Pkt.2 – Generalforsamling 7.april 2017
Emne
1. Dagsorden
2. Aktiviteter det næste år?
3. Indkommende forslag fra HB
4. Indkommende forslag fra medlemmer af CUK-Frederikssund

Pkt.2.1
Dagsorden til generalforsamlingen 2017 blev gennemgået.

Konklusion Pkt.2.1
Dagsorden til generalforsamlingen 2017 blev godkendt af bestyrelsen

Pkt.2.2
Aktiviteter for næste år blev gennemgået og det er bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen, at man i 2017 ikke deltager på Jægerspris Festen.

Konklusion.2.2
Det er bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen, at man deltager med udstillingsvognen på Frederikssund Byfest på Bløden fra den 9-11.juni 2017 og at huleaftnen flyttes til den 9.juni til udstillingsvognen.

Det er også udstillingsvognen, som står for salg af øl og vand, og at man selv køber evt. spisevare selv på pladsen denne aften.

Pkt.2.3
Der var på nuværende tidspunkt ikke kommet noget fra HB.


Pkt.2.4
4.A Forslaget fra Jan Johansen vedrørende udstillingsvognen, kan et bestyrelsen tilslutte sig og vil indstille dette til godkendelse på generalforsamlingen.

4.B.Forslaget fra Kaare Hansen vedrørende en vedtægtsændring vedrørende NV kan besidde posten som kasser efter 5 års medlemskab af CUK-Frederikssund. Det var er en enig bestyrelse, som vil fremlægge dette til en godkendelse på generalforsamlingen.

Pkt.3 – Hulefar og Fanebærer

Emne Pkt.3.1
Hvad nu hvis Kurt trækker sig?

Pkt.3.2
Hvad nu hvis Carl-Otto trækker sig? (Skal vi kontaktet Per Bager og spørge om han vil igen

Pkt.3.
Kurt Rasmussen har meddelt bestyrelsen, at han trækker sig som hulefar til generalforsamlingen.

Konklusion Pkt.3.1
Bestyrelsen spurgt da, Kaare Hansen, om han kunne tænke sig, at overtager fra Kurt.
Kaare Hansen takkede for tilbuddet, og der er bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen, at indstille Kaare Hansen som hulefar.

Pkt.3.2
Carl-Otto har pr. mail meddelt bestyrelsen, at han trækker sig som fanebærer og skramleriforvalter, ved den kommende generalforsamling i april 2017

Konklusion Pkt.3.2
Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingen, at man fremover ringer eller taler sammen, om hvem der evt. kan møde op med vores fane hvis der bliver brug for dette.

Pkt. 4 - Eventuelt
Emne
Næste bestyrelsesmøde?

Konklusion
Intet aftalt p.t.

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu