Indlæg i Svenden 2011 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2013

Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 03. Maj 2013

03-05-2013
Kl. 18:00 I Hulen
Møde indkaldt af Bestyrelsen v/formand Per Vejen
Bestyrelsesmøde i CUK-Frederikssund
Arrangør Per vejen
Referent Jan Johansen

Deltager:
x Per Vejen x Kaare Hansen x Poul Berg x Poul-Erik Christoffersen x Jan Johansen
                
     
Pkt.1 - Velkommen
Per Vejen

1.1. Er der noget nyt fra HB til Pinsestævnet?
Konklusioner
Der var intet nyt fra HB.

1.2. Formanden har modtaget en skrivelse fra Brugerrådet om, at vi ikke længere må bruge flaske containeren til tomme flasker. Vi skal selv bortskaffe dem

KonklusionerVi skal selv bortskaffe dem
 
Pkt.3 -Vedtægter

Jan Johansen
Diskussion Vedtægtsændring
3.1. Ny vedtægter for CUK-Frederikssund
3.2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
  
Konklusioner
Pkt.3.1
Der var et par rettelser til dette punkt.
Jan Johansen vil rette disse og sende det til bestyrelsen til gennemlæsning.

Pkt.3.2.
Poul Berg vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling fredag d.7.juni 2013 pr brev til samtlige medlemmer af CUK-Frederikssund senest 8 dag før.

Pkt.4 - Huslejen

Diskussion Mødet med Frederikssund Kommune tirsdag d.14. maj-2013 kl.17:00 i hulen.
4.1. Strategi for forhandling om huslejenedsættelse
4.2. Hvem deltager i dette møde?

Konklusioner
Pkt. 4.1.
Til mødet med Frederikssund Kommune vil vi foreslå, at foreningen bliver fritaget for, at betale for husleje. Eller vil vi foreslå en halvering af huslejen for lokalet op Græse. Gl. Skole

Pkt.4.2.
På mødet vil Per Vejen  - Poul Berg og Karre Hansen deltage. 
 
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu