Indlæg i Svenden 2016 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2016

Bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet
den 02. Oktober 2016

Møde 17:30 Hulen

Møde indkaldt af Bestyrelsen
Mødetype Bestyrelsesmøde
Arrangør Per Vejen
Referent Jan Johansen
Deltagere x Per Vejen
x Kaare Hansen
x Poul Berg
x Jan Johansen
x Poul-Erik
Poul-Erik Christoffersen

Dagsorden
Emne
1. Evaluering af Åbent hus
2. Julefrokosten 2015
3. Kogesild 2016
4. Gule ærter 2016
5. Evt.

Pkt.1 - Generalforsamlingen den 10.april 2015
Emne
Evaluering af Åbent hus den 8.august 2015
pkt.1. Skal vi gentage dette i 2016

Konklusion
 • Ja det mener vi, at vi skal gøre den 17/8 2016

 • Bestyrelsen afholder indkøb og regnskab for dette arrangement.

 • Der skal laves store skilte, som sættes op ved indfaldsvejene til Græse. GL. Skole ca. 8-10 dage før.

 • Der skal medio marts 2016 udsendes en forespørgsels til de andre foreninger og bruger rådet. Evt. de betaler ca.600 kr. til afholdelse af udgiften til annoncen i avisen m.m.

 • Søger Frederikssund Kommune om økonomisk tilskud eller en underskuds garanti til dette?                                

                                                     
Pkt.2 - Arrangementer i Hulen
Emne
Julefrokosten lørdag den 4.december 2015

1. Kurt & Arne har lovet, at stå for maden.
2. Pris? (Sidste år ca. 125 kr.)

Konklusion
 • Kurt og Arne laver julefrokosten.
 • Pris. Ca. 125 kr. pr. Person
 • Gave til ca. 30 kr.
 • Bunden tilmelding til Jan Johansen senest den 22/11. 2015
 • Ved mindre end 10 personer bliver dette aflyst.

Pkt.3 – Kogesild 2016
Emne
Kogesild den 8.januar 2016.

Pkt.1 – Hvem køber sildene?
 • Har talt med Kurt, og dette ville han gerne gøre

Pkt.2. – Hvem laver dem?
Konklusion
• Kurt/Karre køber sildene (Kurt prøver, at ringe for, at skaffe dem)
• Kurt og Karre og Poul-Erik hjælpes med, at lave dem
• Formanden skriver til Borgemester og Conni og Margit

Pkt.4 – Gule ærter 2016
Emne
Gule ærter onsdag den 10.februar 2016.

Pkt.1. - Hvem laver dem?
Pkt.2. – Hvem laver pandekagerne?

Konklusion
 • Kurt og Kaare hjælpes med, at lave de gule ærter.
 • Poul Berg vil spørge Bente, om hun vil  lave pandekagerne?

Pkt. 5 – Eventuelt
Emne
Næste bestyrelsesmøde?
Konklusion
 • Marts 2016
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu