Generalforsamling 2020 - Referat af Protokollen 2019 – 2020 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Generalforsamling 2020 - Referat af Protokollen 2019 – 2020

Svenden
 Svenden August 2020

CUK. NAVERNE
Frederikssund
Forening For Berejste SkandinaverReferat af Protokollen 2019 – 2020 ved sekretæren Jan-Erik Johansen

FREDERIKSSUND
Frederikssund 05.april 2019.

Til dette års generalforsamling i CUK-Frederikssund var vi mødt 14 Nav & 3 Nv op denne aften. (Udmærket fremmøde. Men der er plads til forbedringer).

Formanden bød alle velkommen og derefter overgik vi hurtigt til dagsorden.

Igen i år, blev Inge Henriksen enstemmigt valgt som ordstyrer. Hun takkede mange gange for valget og erklære, generalforsamlingen for lovlig.

Som stemmetæller blev Anita og Per valgt. (Men vi fik ikke brug for dem).

Protokollen blev hurtig godkendt og ligeledes formandens beretning trods en lille fejl i Poul-Bergs fødselsdag.

Så var det første gang, at vores kasser Poul-Erik Christoffersen skulle fremlægge sit regnskab. (Men der var jo ikke noget, at komme efter).

Der var indkommet 2 forslag til Delegeretmødet i Vejle, som der skulle tage stilling til.

Det blev hurtigt overstået hvad vores delegeret skulle stemme for eller i mod på delegeretmødet i Vejle.

Der var ikke kommet nogen forslag fra Frederikssund.

Sekretæren bad om, at man fremover sender referater til ham, hvis han af en eller anden grund, er forhindret i at komme, da han eventuelt skal have andre oplysninger med i Den Farende Svend.

Så kom vi til pkt9. valg.
Valg af Næstformand blev Per Jensen for en to årsperiode

  • Valg af Bilagskontrolant blev Inge Henriksen genvalgt for en to årsperiode.
  • Valg af kasser blev Poul-Erik Christoffersen ligeledes enstemmigt valt for en toårs periode.
  • Valg af menigt bestyrelsesmedlem blev Lis Willemoes Hansen valgt for en 1 års periode.
  • Valg til Bilagskontrolant - suppleant blev Anita Bondy for en et års periode.
  • Og som Skramleriforvalter blev Poul-Erik genvalgt.
  • Som delegeret til delegeretmødet i Vejle blev Kim Nyrnberg valgt.

Hulevagterne var hurtigt overstået, men der blev besluttet af en enstemmig generalforsamling, at hulemødet i juni måned bliver aflyst, da det ligger i forbindelse med pinsen og da mange af vores medlemmer skal til pinsestævne m.m.

Ligeledes blev kogesild i 2020 flyttet til den l0.januar 2020.

Punktet eventuelt var hurtigt overstået.
Formanden fortalt om bruger rådes 25.års jubilæum på Græse. GI. Skole den 16.maj 2019.
Ordstyreren takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for overstået.

Det var jo også denne aften, at vi skulle fejre Per Jensens 40års jubilæum i CUK-Naveme.
Han skulle jo også have slået sit 40års jubilæumsmærke i det runde bord. Vi ved ikke om det var en dårlig belysning eller om sømmene var lidt for små? Men til trods for dette fik han til slut sømmet det fast i bordet. Vi ønsker Per et stort tillykke

Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold