Generalforsamling 2021 - FOpløsning fra Protokollen - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Generalforsamling 2021 - FOpløsning fra Protokollen

Svenden
 Generalforsamling d.7.Maj 2021

Protokollen 2020.
 

 
 
Frederikssund Generalforsamlingen den 7.august 2020
Endelig lykkes det at få afholdt dette års generalforsamling i foreningen.
Vi var samlet 7 naver & 2 nv til mødet.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
Vi gik hurtigt til dagsorden og som ordstyrer blev formanden valgt da Inge Henriksen ikke var til stede i år. Han takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig. Og det blev ikke nødvendigt at vælge stemmetæller i år
oplæsning af protokollen og formandens beretning var hurtigt overstået og begge blev godkendt og vedtaget.
Kassererens regnskab blev fremlagt og enstemmigt godkendt af et en enig generalforsamling.
Pkt. gennemgang af indkommende forslag til HB fra Børge Dantoft (Sønderborg) blev forlagt og enstemmigt vedtaget.
Valg:
  • Per Vejen modtog genvalgt som formand for toårig periode.
  • Jan- Erik modtog genvalg som sekretær for en toårig periode men for     sidste gang.
  • Lis Willemoes Hansen modtog genvalg som hulemor og menigt     bestyrelsesmedlem for en et, årig periode.
  • Anita Bondy modtog genvalg som Bilagskontrolant-Suppleant.
  • Poul-Erik Christoffersen modtog genvalg som Skramleriforvalter.
        
        
  • Som delegeret til stævnet i Holbæk i september blev Per Vejen og Per     Jensen valgt.
Hulevagterne var hurtigt overstået.
Og under eventuelt blev opvaskemaskinen drøftet og det blev vedtaget, at Poul-Erik og Carl-Otto vil vende tilbage med et tilbud på en ny.
Formanden\Ordstyren takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Vi siger tak til Poul-Berg og Kim for skænken. Og der var en af os der var lidt ked af, at skulle side ved siden af Poul-Berg. Det var Carl-Otto som savnede sin ynglings kæreste Bente Berg ved sin side.

Og det var hyggeligt at se årets gæst Torben ”Langskinne” Silving i hulen igen.


Næste gang hvis COVID-19. ikke har lukket landet ned igen er den 4.september til grillaften i hulen kl.19:30
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.
Kim Nyrnberg den 26-08-2020
Birger Svendsen 16-09-2020
Med kno
Jan Johansen
Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold