Indlæg i Svenden 2013 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2013

Den Farende Svend
Generalforsamling
Fredag d.5.april 2013

Formanden indledte generalforsamlingen 2014 med, at byde velkommen til de fremmødte. Der var mødt 15 naver og naver venner op til generalforsamlingen.Pkt. 1 - Velkomst ved formanden.
Efter en sang fra sangbogen indledte vi generalforsamlingen ved, at vælge Frank Ventrup som dirigent som det som en tradition plejer, at være, og Kisser og Inge som stemmetæller. Frank takkede for   valget og erklærede, at generalforsamlingen var lovlig forkyndt.

Pkt. 2 - Oplæsning af protokollen

Jan Johansen Læste op fra protokollen fra sidste generalforsamling i 2012.
Pkt. 3 – Formandens beretning

Det har været besøg i hulen af Dansk Rødekros i 2 gange i løbet af året, samt besøg af Onkel Anders og kone fra Stockholm, samt af Jens fra Hørning og Gert Stage og kone fra Schweiz. Og murenes efterlønsklub som er gået hænd og blevet en fast tradition i foreningen.Han rettede også et tillykke til Poul-Berg med de 75 år og til Frank Ventrup med sin 80 års fødselsdag i december måned.I Februar måtte vi sige farvel til Axel Gustavsen, som er taget på sin sidste rejse. Ære være hans minde.Vi har også haft 2 jubilere i det forgangne år. Det var Anita Bondy med de 5 år og Karsten Henriksen med de 40 år i foreningen.

Pkt.5 – Regnskab

Kassere Poul-Berg fremlage det reviderede regnskab for foreningen, og dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Pkt. 6. – Indkommende forslag til deleger mødet fra HB

Indkommende forslag til deleger mødet fra HB, var der ikke kommet nogen, så det var hurtigt overstået.

Pkt.7 – Ændring af vedtægter for CUK-Frederikssund

Der var bestyrelsen fremlagt et oplæg til en vedtægts ændring, som gik ud på, om en Naverven kunne stemmes ind i bestyrelsen? Og om denne kunne have stemmeret.

Dette fremlagte oplæg gav imidlertid en del diskussion om dette forslag nu var formuleret på den rette måde? Men efter en lang og heftig diskussion frem og til bage blev det besluttet ved et flertal, at dette kunne de godt men, at bestyrelsen arbejder videre med et forslag til denne vedtægtsændring og vil på et tidspunkt forlægge dette for foreningen.

7.1 – Bestyrelsen bedte generalforsamling mandat til, at, indlede, en forhandling med Frederikssund Kommune om en eventuel husleje nedsættelse af hulen på Græse Gl. Skole. Dette blev vedtaget, og bestyrelsen vil derfor gå i gang med dette, og vil vende tilbage når der er nyt i sagen.

Pkt.9 – Valg

A. Kaare Hansen modtog genvalg og blev også valgt som næstformand.

B. Poul Erik Christoffersen blev valgt som bestyrelsessuppleant.

C. Per Jensen modtog genvalg som fanebære og Skramleriforvalter.

D. Inge Henriksen og Frank Ventrup modtog genvalg som bilagskontrollant.

E. Carl-Otto Enevoldsen blev valgt som delegeret til Pinsestævnet i Århus.

Pkt. 10 – Hulevagten besættes

Dette var hurtigt overstået. I kan se hulevagten på hjemmesiden www.naverne.com og på www.cuk-frederikssund.dk

Pkt.11 – Eventuelt

Carlo-Otto fortalte, at vores udstillingsvogn ikke har det godt, og han vil se sig om efter en erstatning for den gamle. Og Jan Johansen informeret om arrangementet på Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk som løber af stablen i weekenden 13 & 14. april 2013.

Efter al dette takkede dirigenten Frank Ventrup for en god og ro orden og erklærede generalforsamlingen 2013 for lukket. Efter et par hyggelige timer, var det på tide, at synge minderne og komme hjem.

Med knoen i bordet.
Jan Johansen..

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.Poul Berg d. 25. maj 2013.


 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu