Indlæg i Svenden 2017 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2018

Den Farende Svend  
April 2018

Generalforsamlingen den 6.april 2018

Der var et rigtigst stort fremmøde til dette års generalforsamling i CUK-Frederikssund. 16 Nav & 5NV

Dagsorden:

Pkt. 1.  på dagsorden – Formanden bød velkommen.

Pkt. 2. Valg af dirigent
Her blev igen i år Inge Henriksen enstemmig valgt, og hun takkede for valgte og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og kunne derfor åbne generalforsamlingen

Pkt.3. Oplæsning fra protokollen af sekretæren.
Dette blev enstemmigt vedtaget

Pkt4. Formandens beretning.
Formanden fremlage sin beretning og denne kunne også godkendes af en enig generalforsamling.

Pkt.5. Regnskab.
Kasser Poul-Berge femlage sit regnskab for året 2017.
Det revideret regnskab som blev fremlagt af Inge Henriksen, da vor kasser måtte melde afbud på grund af sygdom, blev de alle enstemmigt godkendt.

Da vor kasser Poul Berg igennem 15 år har valgt at trække sig for posten som kasser på grund af hans helbred, vil vi alle i CUK-Frederikssund takke Poul Berg for hans store arbejde med, at passe på vor finanserPkt. 6. Gennemgang af indkommende forslag til delegeretmødet 2018

Der var kommet 5 indkommende forslag, og Generalforsamlingen kunne tilslutte sig til alle fem, og derfor give den delegeret mandat til, at stemme for ved disse 5 forslag.

Pkt7. Indkommende forslag fra CUK-Frederikssund

De indkommende forslag fra HB var forholdsvist hurtigt over stået, så den delegeret kan have dem med på delegeretmødet i Ålborg i pinsen.

Bestyrelsen havde et forslag med angående om tiden var løbet fra vor årlige kogesild i januar måned? Der blev enstemmigt vedtaget, at vi skal fortsætte med kogesild, men, at der ved siden af kogsild skal laves og tilbydes et alternativt måltid til dem, som ikke spiser kogesild og, at dette skal offentliggøres i den Farende Svend i god tid (november - december)

Jan-Erik Johansen havde et forslag vedrørende vedtægtsændring til §9. Navervenner.

”Er tiden inde for at ændre §9 at der kan optages en Naverven for hver 3Nav, til at vi åbner op for flere navervenner i CUK-Frederikssund?”
Min begrundelse for spørgsmålet er, at vi kan få flere medlemmer og, at nye navervenner, kan blive en aktiv person for CUK-Frederikssund.

Der var en enig stemning, at dette godt kunne indføres med 1/1.
Det vil sige, at der kan være en Nav for en NV, men, at der aldrig må være flere Nv end Nav.


Punkt 8 – Valg.
 • Per Vejen blev enstemmigt valgt som formand for en ny 2 års periode.

 • Som ny kasser blev Poul-Erik Christoffersen valgt for en et års periode, da han ifølge vedtægterne er på valg i ulige år.

 • Som næstformand blev Per Jensen igen valgt for et år, da han ligeledes ifølge vedtægterne på valg i ulige år.

 • Som bestyrelsesmedlem blev Lis Hansen valgt i stedt for Poul-Erik Christoffersen som blev ny kasser.

 • Og Inge Henriksen modtog genvalg som revisor.

 • Lis Willemoes Hansen blev enstemmigt valgt som hulemor for en toårig periode.

 • Alex Christensen blev ligeledes valgt som bilagskontrollant for en toårig periode.

 • Anitta Bondy blev ligeledes enstemmigt valgt som bilagskontrollant-suppleant for en etårig periode.

 • Poul-Erik Christoffersen påtog sig igen at være Skramleriforvalter i vor forening for en etårig periode.

 • Og som deleger til pinsestævnet i Ålborg blev Carl-Otto Enevoldsen enstemmigt vedtaget til, at varetage CUK-Frederikssund interesser som delegeret på Pinsestævnet.


Pkt.9 Hulevager.

Hulevagtener var hurtigt overstået og da der ikke var noget under eventuelt, kunne ordstyren takke for en god ro og orden og erklære generalforsamlingen 2018 for slut.

 • HUSK, at dem, som har hulevagten skal kontakte hulemor 8 dag før for at koordinere huleaften vedrørende mad/indkøb m.m.

 • Hvis man ikke kan komme til en huleaften, skal man kontakte hulemor senest onsdagen før et hulemøde.”


Pkt. 10. Eventuelt.
Jan Johansen sppurgte generalforsamlingen om der stadig var opbakning til vor hjemmeside?
Der belv af et engig generalforsamling vedtaget, at fortsætte med hjemmesiden.

Efter al dette formelle, var det på tid at få noget ned i maven og halsen.

Her kom der gang i klokken, da Gunner ville fejre sin fødselsdag med os og Poul-Erik for valget som ny kasser. Vi takker for skænken

Efter et par hyggelige timer, var det tid til minderne og sige tak for i aften.


Næste huleaften er den 4.maj og hulevagten har Alex og Vibeke.

Med kno i bordet
Sekretæren


CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Poul Berg med de 80 år den 25.maj 2018

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu