Indlæg i Svenden 2017 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2017

Den Farende Svend  
April 2017


Aktiviteter og Hulevagter
2017/2018Delegertmødet

Bilag 1 - 5
Delegertmødet


Frederikssund

Generalforsamlingen den 7.april 2017

Der var et rigtigst stort fremmøde til dette års generalforsamling i CUK-Frederikssund. 19 Nav & 4NV samt 2 gæster. Rigtigt flot.
Det var en dejlig overraskelse, at se familien Ventrup igen i Naverhulen.

Dagsorden:

Pkt. 1.  på dagsorden – Formanden bød velkommen.

Pkt. 2. Valg af dirigent
Her blev igen i år Inge Henriksen enstemmig valgt, og hun takkede for valgte og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og kunne derfor åbne generalforsamlingen

Pkt.3. Oplæsning fra protokollen af sekretæren.
Dette blev enstemmigt vedtaget

Pkt4. Formandens beretning.
Trods lidt kludder i hans papir fik han fremlagt sin beretning og denne kunne også godkendes af en enig generalforsamling.

Pkt.5. Regnskab.
Kasser Poul-Berge femlage sit regnskab for året 2016. Poul-Berg forklarede over for generalforsamlingen det lidt store beløb vedrørende huslejen for hulen til Frederikssund Kommune. De har været lidt sent ude med deres indbetalings opkrævning, så derfor det lidt store beløb, som er hensat til dækning af huslejen.
Kasser Poul Berg vil tage kontakt til Frederikssund Kommune med ønske om, at foreningen fremover betaler for et helt år ad gangen. Vi afventer derfor et svar på dette?

Frank Ventrup undrede sig over at der kun var en revisor på dette års regnskab? Men på grund af Alex som var bilagskontrollant ikke kunne deltage på grund af hans operation i knæet, måtte formanden træde ind for Alex. Denne redegørelse godtog Frank Ventrup.

Kasser Poul-Berg kom med et forslag angående de 1.500 kr. Der går til udstillingsvogne til dækning af forplejning m.m. til de personer, som deltager ved vognen, om man kunne stoppe udbetalingen af dette beløb. Men som det fremgår jf. vores vedtægter, vedrørende dette beløb til udstillingsvogne, vil de blive udbetalt igen i år, men skal fremlægges som en eventuelt vedtægtsændring til generalforsamlingen i 2018, om de stadig skal bevilliges udstillingsvognen?

Pkt. 6. Gennemgang af indkommende forslag til delegeretmødet 2017

Der var kommet 5 indkommende forslag, og Generalforsamlingen kunne tilslutte sig til alle fem, og derfor give den delegeret mandat til, at stemme for ved disse 5 forslag.

Pkt7. Indkommende forslag fra CUK-Frederikssund
Der var kommet et forslag fra Jan Johansen, vedrørende udstillingsvognen. Man blev på generalforsamlingen enig om, at man ikke i år, skulle have den på Jægerspris festen, da det ikke har været muligt, at skaffe nye medlemmer til foreningen, samt det også er blevet for dyrt at have en stadeplads der. Så man ville heller bruge kræfterne på Frederikssund Byfest på Bløden i stedt for.


Kaare Hansen fremlagde et forslag til en vedtægtsændring vedrørende en Naverven, som har deltaget aktivt og som har en anciennitet på 5 år og derover, kan vælges til Kasser eller sekretær, dog ikke Formand og Næstformand.

Til dette forslag stemte en enig generalforsamling ok til dette og vil derfor blive tilføjet i vores vedtægter for CUK-Frederikssund.

Punkt 8 – Valg.
Næstformand Kaare Hansen blev enstemmig genvalgt.

Som Kasser blev Poul Berge enstemmigt genvalgt, men han meddelte, at dette også var hans sidse periode som kasser for CUK-Frederikssund.

Poul-Erik Christoffersen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Valg af ny hulefar blev Kaare Hansen valgt i første omgang for et år.
Vi vil fra CUK-Frederikssund takke Kurt og Kirsten Rasmusen (Kisser) for deres store arbejde som Hulefar & Hulemor.

Som bilagskontrollant-suppleant blev Anitta Bondy enstemmigt valgt.

Som skramleriforvalter blev Poul-Erik Christoffersen enstemmigt valgt.
Da der ikke var den store opbakning til valget som fanebærer der ved en enig generalforsamling vedtaget, at bestyrelsen varetager denne post og kontakter medlemmerne i CUK-Frederikssund i tilfældet, at der skulle blive brug for dette. Men lad os ikke håbet, at der bliver det.


Som delegeret til dette års Pinsestævne i Slagelse blev Carl- Otto Enevoldsen indstillet af bestyrelsen. Han blev herefter enstemmigt valgt som delegeret for CUK-Frederikssund.

Men efterfølgende efter generalforsamlingen blev formanden og undertegnet gjort opmærksom på, at Kaare Hansen på bestyrelsesmødet den den3.marts 2017, havde ytret ønske om, at han godt kunne tænke sig, at deltage som delegeret ved pinsestævnet. Dette ville bestyrelsen fremlægge på generalforsamlingen.

Da emnet kom op på generalforsamlingen var der ikke nogen, som meldte sig til dette. Jeg kom derfor med det forslag at jeg på bestyrelsens vegne, at vi indstiller  Carl-Otto Enevoldsen som delegeret.

Dette blev Karre Hansen noget forbavset over i det, at han mente, at efter aftale med bestyrelsen skulle han indstilles til dette.?

Jeg må indrømme, at jeg som sekretær for foreningen ikke har indført dette ønske i referatet fra bestyrelsesmødet i marts måned 2017 og ej heller i protokollen. Men som jeg påpegede Karre Hansen, da vi talte sammen om lørdagen efter generalforsamlingen, at han måske selv skulle have kommet med en indsigelse på dette, da han selv deltog i bestyrelsesmødet og derfor, var af den overbevisning, at vi havde drøftet det på bestyrelsesmødet i marts.

Men løsningen på dette problem er, at jeg derfor kontaktede Carl-Otto Enevoldsen vedrørende dette problem. Vi kom frem til, at han gerne fralagde sig posten som delegeret og give pladsen til Kaare Hansen i strædet for.

Så det bliver Kaare Hansen, som repræsentere CUK-Frederikssund som delegeret ved dette års Pinsestævne i Slagelse.

Jeg kontaktede derfor Formanden for CUK-Frederikssund og fortalte ham om problemet og løsningen, og dette syntes han var en god løsning.

Jeg kan kun beklage, at jeg ikke selv var opmærksom på, at emnet var drøftet på bestyrelsesmødet i marts måned og, at jeg ikke havde nedskrevet det i referatet.

Pkt.9 Hulevager.
De var hurtigt overstået.

Pkt. 10. Eventuelt.
Jan Johansen fortalte, at han har søgt Danmarks Samfundet om en ny fane til foreningen, og vi forventer svar fra dem en gang i maj måned.

Så kunne dirigenten opløse generalforsamlingen og takke for en god ro og orden. Nu var det tid til, at nyde de dejlige stykker smørebør, som Kurt & Kisser møjsommeligt har stået og smurt hjemme i deres køkken. Vi kan kun takke dem mange gange.

Anitta Bondy slog på klokken og vi takker mange gange for skænken
Med kno i bordet
Jan Johansen


CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Poul Berg med de 80 år den 25.maj 2017

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu