Indlæg i Svenden 2016 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2016

Den Farende Svend  
April 2016

Generalforsamlingen i Frederikssund 8.april 2016.


Der var mødt 9 Svende og 4 Navervenner op til denne generalforsamling, så vi måtte have Ludvig den 14 med til bords.

Inge Henriksen blev igen i år enstemmigt vedtaget som ordstyre for generalforsamlingen, som hun takkede for ved, at erklære generalforsamlingen for lovlig, da den var varslet i god tid jf. vedtægterne. Inge havde lige en indsigelse til dagsorden vedrørende at hun i 2015 blev valgt som bilagskontrollant i 2015 og derfor ikke skulle være på genvalg i år.

Carsten og Kisser blev ligeledes valgt som stemmetæller hvis der skulle blive brug for dette? Protokollen blev godkendt af forsamlingen og så var det formandens tur til sin årlige beretning. Her blev han noget forbavset, da han under sin gennemgang opdagede, at han havde fået printet sin beretning fra sidste år ud til stor morskab for os andre.
Gennemgangen af regnskabet var forholdsvis hurtigt overstået med et par små spørgsmål. De indkommende forslag, som skal fremlægges på delegeretmødet på Samsø i pinsen, var ligeledes hurtigt overstået.
Bestyrelsen var også kommet et forslag om, at man ville tilgodese, dem, som ligger et stort stykke arbejde i køkkenet ved diverse arrangementer i hulen. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Under pkt. 8 valg, blev Per Vejen genvalgt som formand og Jan Johansen blev ligeledes genvalgt som sekretær. Kurt Rasmussen blev igen valgt som hulefar. Som ny bilagskontrollant blev Alex Christensen valgt, da vores mange årige revisor\bilagskontrollant Frank Ventrup valgte, at trække sig fra denne post. Vi vil fra CUK-Frederikssund, takke Frank Ventrup for hans store indsats igennem mange år.

Som ny Fanebærer & Skramleriforvalter blev Carl-Otte Enevoldsen enstemmigt valgt, da Per Jensen efter mange år på denne post har valgt, at trække sig. Vi vil fra foreningen takke ham for de mange år, som han havde på posten.

Alex blev valgt som delegeret for foreningen til Pinsestævnet 2016 på Samsø.

Hulevagter og Eventuelt var hurtigt over stået, hvor efter, at dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Så var det tid til, at nyde hulefar og hans lille hjælpers dejlige smørebrod og nyde den omgang, som Carl-Otto gav, da kan slog på klokken.


*** Da huleaften i maj måned ligger i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag er denne huleaften aflyst.
Næste Huleaften er 3.juni 2016 ***
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:


Alex Christensen den 29.4.2016
Poul-Berg den 25.5.2016Med kno i bordet
Jan Johansen

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu