Indlæg i Svenden 2014 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Hoved menu:

Svenden > Svenden 2015

Den Farende Svend
April 2015

Generalforsamlingen den 10.april 2015.


På denne skønne forårs aften var det tid til, at afholde den årlige generalforsamling. Grunden til dette sene tidspunkt skyldes den tidlige påske i år. Vi var mødt 15 svende og Navervenner op på denne aften.

Inden vi tog fat på den ordinere generalforsamling havde vi lige et internt emne, som der skulle tages stilling til. Det var om en episode under huleaften i februar måned, hvor der var en del forvirring og stress på i køkkenet, hvor jeg desværre i en måske lidt på en uhensigtig måde bedet en person om, at forlade køkkenet.

Dette skabte imidlertid en stor opstand og utilfredshed. Derfor bedet jeg forsamlingen om, at afgøre, om de mente, at jeg stadig kunne leve op til, at bære CUK-Nålen? Dette var der en stor opbakning til, at jeg stadig kunne. Jeg kan kun beklage det skete og håber, at vi kan komme videre.
Med Kno i bordet
Jan Johansen

Nu til Generalforsamlingen.

Velkomsten af formanden var hurtigt overstået. Og som dirigent blev Inge Henriksen enstemmigt valgt og Poul Breg og Karsten Henriksen blev enstemmigt valgt som stemmeoptæller.

Sekretæren læste op fra protokollen og denne blev ligeledes vedtaget enstemmigt. Så kom punktet reviderede redskab af kassere Poul Berg. Her var der et på små forespørgsler til et par bilag i regnskabet, men det var hurtigt overstået og blev derefter ligeledes enstemmigt vedtaget.

Gennemgangen af indkommende forslag blev gennemgået og vedtaget hvad den delegeret til Pinsestævnet i Nakskov kunne stemme for og i mod. Der var ligeledes kommet et forslag fra undertegnet om, at afholde en arbejdes lørdag i hulen, hvor der skal gøres hovedrengøring af hule og i køkkenet. Dette blev fastlagt til lørdag den 6. juni 2015.

Under punkt 7: Valg blev følgende enstemmigt valgt:

• Næstformand blev Kaare Hansen som modtog genvalg.

• Kasser blev Poul Berg som modtog genvalg.

• Bestyrelsesmedlem blev Poul-Erik Christoffersen som ligeledes    modtog genvalg.

• Billagskontrollant blev Inge Henriksen som modtog genvalgt.

• Fanebære og Skramleriforvalter blev Per Bager genvalgt.

• Jan Johansen blev enstemmigt valgt som delegeret til Pinsestævnet.


Da Arne Jakobsen efter godt 14 år som Hulefar for foreningen og af egen fri vilje, ønskede, at træde tilbage som Hulefar, måtte vi derfor vælge en ny. Formanden takkede Arne for hans store indsats som Hulefar og overrakte ham en lille gave fra foreningen som tak.

Der blev enstemmigt opfordret til, at Kurt Rasmussen påtog sig dette store embede, at blive Hulefar. Han modtog som denne ydmydige person han nu er engang for valget.

Hulevagterne blev hurtigt besat og punktet eventuelt blev ligeledes  hurtig overstået.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og   orden, hvor efter at maden kom på bordet og klokken blev flittigt   brugt af Alex – Kurt og Arne. Vi takker for skænken.

Så var det på tide, at synge minderne og komme hjem i seng.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:


Poul Berg den 25.maj 2015

Næste hulevagt den 8.maj 2015 har Carl-Otto & Jan Johansen

Med kno i bordet
Jan Johansen

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu