Generalforsamling 2020 - Dagsorden - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Generalforsamling 2020 - Dagsorden

Svenden
 Svenden August 2020

CUK. NAVERNE
Frederikssund
Forening For Berejste Skandinaver

Dagsorden
Generalforsamling - den 7.august 2020

1. Velkomst ved formand Per Vejen
2. Valg af dirigent og der udpeges 2 stemmetællere Inge Henriksen (Ordstyrer)
3. Oplæsning af protokol ved sekretæren Jan Johansen
4. Formandens beretning Per Vejen
5. Foreningens reviderede regnskab ved kasserer Poul-Erik Christoffersen \Inge Henriksen
6. Gennemgang af indkommende forslag fra HB, samt afstemning ved ordstyrer.
6.1 Indkommende forslag fra Børge Dentoft (CUK-Sønderborg)
7. Indkomne forslag fra CUK-Frederikssund - Forslag fra Jan Johansen\Bestyrelsen

8. Valg.
A. Valg af Formand. Per Vejen
B: Valg af Sekretær. Jan-Erik Johansen (Modtager genvalg for sidste periode)
C: Valg af hulefar\Hulemor Lis Willemoes Hansen (Modtager genvalg for 2 år)
D. Valg af bestyrelsesmedlem Lis Willemoes Hansen (Modtager ikke genvalg for 1 år)
E. Valg af Bilagskontrollant-suppleant - (Anita Bondy?) for et år.
F. Valg af Fanebærer & Skramleriforvalter
F.1 Skramleriforvalter. Poul-Erik Christoffersen (Modtager Genvalg)
F.2 Fanebærer Aftales hvis der bliver brug for det. (Bestyrelsen)
G. Valg af Delegeret til Pinsestævnet i Holbæk den 11-13.september 2020
9. Hulevagterne besættes
10. Eventuelt.

Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold