Generalforsamling 2019-Dagsorden - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Generalforsamling 2019-Dagsorden

Svenden
 Svenden April 2019

CUK. NAVERNE
Frederikssund
Forening For Berejste Skandinaver

 
 
Dagsorden
Generalforsamling - den 5.april 2019


 
1. Velkomst ved formand Per Vejen
 
2. Valg af dirigent og der udpeges 2 stemmetællere                  Inge Henriksen (Ordstyrer?)
 
3. Oplæsning af protokol ved sekretæren Jan Johansen
 
4. Formandens beretning Per Vejen
 
5. Foreningens reviderede regnskab ved kasserer Poul-Erik Christoffersen \Inge Henriksen
 
6. Gennemgang af indkommende forslag fra HB, samt afstemning ved ordstyrer.
 
7. Indkomne forslag fra CUK-Frederikssund

 
8. Referater fra Hulemøder m.m. (Sekretæren)

 
9. Valg.

A. Valg af Næstformand                        .    Per Jensen (Modtager Genvalg)
B: Valg af kasser.                                      Poul-Erik Christoffersen (Modtager genvalg for 2 år)
C. Valg af bestyrelsesmedlem                     Lis Willemoes Hansen (Modtager ikke genvalg for 1 år)
D. Bilagskontrollant-suppleant                    Anitta Bondy (Modtager genvalg for 1 år)
E. Fanebærer & Skramleriforvalter
E.1 Skramleriforvalter.                              Poul-Erik Christoffersen (Modtager Genvalg)
E.2 Fanebærer                                         Aftales hvis der bliver brug for det. (Bestyrelsen)

I Delegeret til Pinsestævnet i Vejle?
 
10. Hulevagterne besættes.

11. Eventuelt.

12. Per Jensen 40-års jubilæum i CUK-Naverne.           (Plade i det runde bord.)
Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold