Generalforsamling 2021 - Dagsorden 2021 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Generalforsamling 2021 - Dagsorden 2021

Svenden
 Svenden Maj 2021

CUK. NAVERNE
Frederikssund
Forening For Berejste Skandinaver

Dagsorden
Generalforsamling - den 7.maj 2021

Dagsorden
Generalforsamling - den 7.maj 2021
 
1. Velkomst ved formand Per Vejen
 
2. Valg af dirigent og der udpeges 2 stemmetællere                  
 
3. Oplæsning af protokol ved sekretæren Jan Johansen
 
4. Formandens beretning Per Vejen
5. Foreningens reviderede regnskab ved kasserer Poul-Erik Christoffersen \Inge Henriksen
 
6. Det udsatte Pinsestævne i september måned. (ALLE)
 
7. Gennemgang af indkommende forslag fra HB, samt afstemning ved ordstyrer.
 
Indkomne forslag
 
  •  Indkomne forslag fra CUK-Frederikssund
  •  Indkomne forslag fr HB
  •  Forslag til nye vedtægter fra CUK-Århus.
   

 
8. Valg.

A. Valg af Næstformand.                           
Per Jensen - Modtager genvalg

B: Valg af Kasser              .                          Poul-Erik Christoffersen – Modtager genvalg
                                                        

C. Valg af Bilagskontrolant                        (Alex Christensen)
   for 2 år.

D. Valg af bestyrelsesmedlem                    Lis Willemoes Hansen (Modtager ikke genvalg genvalg )

E. Valg af Bilagskontrollant-suppleant -   (Anita Bondy?) for et år.                                        

F. Valg af Fanebærer & Skramleriforvalter

F.1 Skramleriforvalter.                             Poul-Erik Christoffersen (Modtager Genvalg)

F.2 Fanebærer                                           Aftales hvis der bliver brug for det. (Bestyrelsen)

G. Valg af Delegeret til Pinsestævnet i Frederikssund den 04.september 2021

9. Hulevagterne besættes

10. Eventuelt.

Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold