Generalforsamling 2018 - Bilag til Dagsorden 2028 - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Generalforsamling 2018 - Bilag til Dagsorden 2028

Svenden
 Svenden April 2018

CUK. NAVERNE
Frederikssund
Forening For Berejste Skandinaver

Indlæg til Dagsorden
Generalforsamling - den 6.april 2018

 
Forslag fra CUK-Frederikssund

Generalforsamling den 6.april 2018. Forslag vedrørende kogesild.
Er tiden for kogesild i januar ved at være en tradition, som ikke længer er mulig at opretholde?
Spørgsmålet er.
Skal vi stoppe med kogesild, idet, at det er et spørgsmål, om vi har nogen som kan lave disse kogesild?
Ligeledes er der flere af vor medlemmer, som ikke spiser kogesild.
Med Kno Bestyrelsen
CUK-Frederikssund

Forslag fra CUK-Frederikssund
Generalforsamling den 6.april 2018.
Forslag vedrørende vedtægtsændring til §9. Navervenner.
Spørgsmål:
”Er tiden inde for at ændre §9 at der kan optages en Naverven for hver 3Nav, til at vi åbner op for flere navervenner i CUK-Frederikssund?”
Min begrundelse for spørgsmålet er, at vi kan få flere medlemmer og, at nye navervenner, kan blive en aktiv person for CUK-Frederikssund.
Med Kno
Jan-Erik Johansen CUK-Frederikssund

Bilag 1. Fra HB
 
 
Følgende forslag blev stillet af SCUK-Vejle på delegeretmødet den 04. Juni 2017: I Slagelse.
 
Citat: Det foreslås, at delegerede til pinsestævnerne anmeldes med navn og forening, og kun Delegerede har taleret: Citat slut.
 
 
Der var ikke fra forslagsstillers side, fremsat forslag om, hvor teksten skulle indskrives.
 
Forslaget blev vedtaget.
 
 
HB fremsætter derfor følgende forslag:
 
Teksten bliver indskrevet i Vedtægter HB-Vedtægter 2016 for Naverne CUK i Stk. 16 efter følgende tekst: Foreningerne har en stemme for hver påbegyndt 25 medlemmer, men maksimum 2 stemmer, der kan være repræsenteret ved en delegeret.
 
 
På HB’s vegne
 
Strib den 23.februar 2018. Kaj Jepsen
 
Formand CUK
 
 
(JA)
 
 
 
 
Bilag 2. Indlæg fra HB - Tillæg til Stk. 21
 
 
I henhold til nuværende tekst i CUK-Love Vedtægter Stk.: 21 fremsætter HB følgende forslag, der bedes behandlet på Delegeretmødet i Aalborg den 20. Maj 2018.
 
 
Tillæg til Stk. 21
 
Oprette en central kontaktperson, som kan styre alle henvendelser fra unge CUK’er, som befinder sig på rejsen. Så bliver det lettere at give en hjælpende hånd, og man har samtidig en central oversigt over de rejsende indenfor CUK. Denne person skal have kendskab til det aktuelle rejseliv. Det er meget anderledes end for 20 år siden. Han skal også være villig til at repræsentere CUK, fx når han bliver inviteret til andre Organisationer (fx CCEG uden at han er delegerte, men for at diskuterer det aktuelle rejseliv med de andre organisationer).
 
På HB’s vegne
 
Strib den 23. februar 2018 Kaj Jepsen

 
Formand for SCUK. (JA)
 
 
 
 
 
 
Bilag 3. CUK-Næstved Forslag til CUK navernes delegeretmøde d. 20. 05. 2018
 
 
Næstved foreslår, at man dropper den meget omtalte naverbog, da vi altid har sat en ære i at klare os på egen hånd, når vi var på valsen.
 
Indehavere af sådanne bøger kan komme ind på rådhuse og fagforeningskontorer rundt om i Europa, få et stempel, og økonomisk bidrag til den videre færd. Det vil sige, at man ikke behøver at tjene sine penge. Det er ikke, hvad CUK naverne står for. Vi mener, at man hurtigt kan blive sammenlignet med dem med barnevogn og rævehale.
 
På Næstved Naverforenings vegne Finn C. Pedersen, formand
 
(NEJ)
 
 
 
Bilag 4 CUK-Naverne i Silkeborg
 
 
Forslag der ønskes behandlet på Delegeretmødet den 20.Maj 2018 i Aalborg. Tillæg til CUK-Love og Vedtægter stk.: 14.
 
Stk.: 14: Billagskontrollanterne skal revidere hovedkassens regnskab og skal til enhver tid Have ret til, at kontrollere protokol, kassebøger og formue. Kontrol af årsregnskabet skal være afsluttet senest den 15. Februar. Billagskontrollanterne skal skriftligt bekræfte resultatet af kontrollen. Regnskabet publiceres i Den farende Svend inden delegeretmødet. Ved delegeretmødet skal de delegerede stemme om regnskabets godkendelse.
 
 
Billagskontrollanterne skal efter henvisning fra HB kontrollerer en forenings regnskaber, efter henvendelse fra de i foreningen valgte billagskontrollanter, med reference til HB.
 
 
Begrundelsen er: Hvis der er uoverensstemmelse mellem de valgte billagskontrollanter og bestyrelsen i foreningen, hvorved foreningens regnskab ikke kan/bliver godkendt, skal der være et organ, der kan træde til udover Hovedbestyrelsen.
 
Vi har desværre i CUK oplevet økonomisk svig i en forening, med store økonomiske vanskeligheder til følge, samt i daværende FBSH, som CUK var en del af.
 
Hvor mange foreninger har økonomi til, at få en sagfører eller revisor til at hjælpe foreningen?
 
Ovenstående forslag er stillet af
 
CUK-Naverne i Silkeborg den 25. februar 2018. På foreningens vegne
 
Formand
 
Niels Erik Boje (JA)
 
Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold