Generalforsamling 2021 - Indkommend forslag fra HB - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Generalforsamling 2021 - Indkommend forslag fra HB

Svenden
 Generalforsamling d.7.Maj 2021

Indkommenden forslag fra HB.


Ændringsforslag til CUK-Love og Vedtægter.

 
CUK-Hovedbestyrelse fremsætter hermed ændringsforslag, der ønskes drøftet og sat under afstemning, på delegertmødet den 23. Maj 2021 i Frederikssund:
 

Ændringsforslag til Stk:14
 
Nuværende tekst:
 
En forenings bestyrelse kan bede HB om hjælp til gennemgang af foreningens regnskaber i tilfælde af uenighed mellem bestyrelse og billagskontrollant.

 
Ny tekst:
 
En forenings valgte billagskontrollanter, kan bede HB om hjælp til gennemgang af foreningens regnskaber i tilfælde, hvor billags- kontrollanterne ikke kan godkende regnskabet, og der er uenighed mellem billagskontrollanterne og bestyrelsen

(OK) Enstemming vedtaget af 11 for og 0 i mod
 
Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold